20 feb

Is de penning hetzelfde als een wilsverklaring?

De penning is te beschouwen als een schriftelijke wilsverklaring en heeft derhalve ook dezelfde juridische status.